Przydatne linki

Ministerstwa Środowiska krajów UE
Polska – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Austria – Federal Ministry for Climate
Belgia – Federal Department of the Environment
Bułgaria – Ministry of Environment and Water
Chorwacja – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Cypr – Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment
Czechy – Ministry of the Environment
Dania – Ministry of Environment
Estonia – Ministry of Environment
Finlandia – Finnish Environmental Administration
Francja – Ministry of Environment
Grecja – Ministerstwo Środowiska i Energii
Hiszpania – Ministerio de Medioambiente
Holandia – Ministry of Infrastructure and Environment
Irlandia – Department of the Environment, Climate and Communications
Litwa – Ministry of Environment
Luksemburg – Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement
Łotwa – Ministry of Environmental Protection and Regional Development
Malta – Environmental Protection Department
Niemcy – Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection
Portugalia – Instituto do Ambiente
Rumunia – Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Słowacja – Ministry of Environment
Słowenia – Slovenian Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy
Szwecja – Environmental Protection Agency
Węgry – Ministry of Environment and Regional Policy
Włochy – Ministry of the Environment

Ministerstwa Środowiska innych krajów
Australia – Department of Agriculture, Water and the Environment
Chiny – State Environmental Protection Agency
Islandia – Ministry of the Environment
Kanada – Environment Canada
Norwegia – Ministry of the Environment
Stany Zjednoczone – Environmental Protection Agency
Wielka Brytania – Environment Agency

Instytucje i organizacje ochrony środowiska w UE i na świecie
Europejska Agencja Środowiska
Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska
National Science Foundation
Europejskie Biuro ds. Środowiska
Agenda 21 dla Regionu Morza Bałtyckiego
Action for Solidarity Equality Environment Diversity – ASEED
Centrum Informacji o Środowisku
Centrum Nauki i Środowiska
World Environment Center
World Wide Fund for Nature – WWF
United Nations Environment Programme – UNEP
Greenpeace
Global Monitoring for Environment and Security
Intergovernmental Panel on Climat Change (IPCC)
World Resources Institute
Strona Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu

Unia Europejska
Portal Unii Europejskiej
Komisja Europejska
Parlament Europejski
Rada Unii Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości
Trybunał Obrachunkowy
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Europejski Komitet Regionów
Sewilskie biuro EIPPCB

Prawo
Eur-Lex – Prawo UE – Akty obowiązujące i projekty
Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
Internetowy System Informacji Prawnej
Centrum Prawa Ekologicznego
Internetowy Serwis Prawniczy
Polski Serwer Prawa
Infor – Portal prawno-gospodarczy

Rząd i Parlament
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Senacka Komisja Środowiska

Administracja
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska:
województwo dolnośląskie:
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
województwo kujawsko-pomorskie:
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
województwo lubelskie:
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
województwo lubuskie:
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
województwo łódzkie:
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
województwo małopolskie:
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
województwo mazowieckie:
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
województwo opolskie:
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
województwo podkarpackie:
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
województwo podlaskie:
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
województwo pomorskie:
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
województwo śląskie:
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
województwo świętokrzyskie:
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
województwo warmińsko-mazurskie:
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
województwo wielkopolskie:
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
województwo zachodniopomorskie:
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Instytucje ochrony środowiska w Polsce
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
    województwo dolnośląskie
    województwo kujawsko-pomorskie
    województwo lubelskie
    województwo lubuskie
    województwo łódzkie
    województwo małopolskie
    województwo mazowieckie
    województwo opolskie
    województwo podkarpackie
    województwo podlaskie
    województwo pomorskie
    województwo śląskie
    województwo świętokrzyskie
    województwo warmińsko-mazurskie
    województwo wielkopolskie
    województwo zachodniopomorskie
Instytut Ochrony Środowiska
Instytut Ochrony Przyrody PAN
Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej:
    RZGW Gdańsk
    RZGW Szczecin
    RZGW Poznań
    RZGW Warszawa
    RZGW Wrocław
    RZGW Gliwice
    RZGW Kraków
IMGW – Bałtyk
Instytut Morski w Gdyni
Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe
Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
Centrum Informacji o Środowisku – UNEP/GRID Warszawa
Centrum Informacji o Środowisku
Państwowy Instytut Geologiczny
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Odnawialne Źródła Energii (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)
Polski Rejestr Czystszej Produkcji
KOBiZE – Krajowy Ośrodek Zarządzania i Bilansowania Emisjami
IPPC Polska – Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń
Liga Ochrony Przyrody
Instytut na Rzecz Ekorozwoju
Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody – WWF w Polsce
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Państwowa Agencja Atomistyki
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
Polska Stacja Polarna Hornsund

Bazy danych
Krajowa inwentaryzacja emisji
WebDab – Baza danych programu EMEP zawierająca dane o emisjach zanieczyszczeń dla państw europejskich
NAEI database – Emission Factors Database – baza angielskich wskaźników emisji prowadzona przez NAEI (National Atmospheric Emssions Inventory) [UK]
GHG Emissions – Baza danych dotycząca inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych prowadzona przez UNFCCC
EFDB – Emission Factor Database – Baza wskaźników emisji GHG prowadzona dla IPCC
System Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej w Polsce
Centralna Baza Danych Geologicznych

Inne instytucje państwowe
Główny Urząd Statystyczny
Polski Komitet Normalizacyjny
Centralna Biblioteka Statystyczna (CBS)
Centralna Biblioteka Rolnicza
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Ośrodek Przetwarzania Informacji

Organizacje pozarządowe
Pozarządowe Organizacje Ekologiczne (POE)
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Polska Izba Ekologii
Polskie Towarzystwo Leśne
Instytut na Rzecz Ekorozwoju
Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią
Liga Walki z Hałasem

Serwisy ekologiczne
Eko-net.pl
Zielona Sieć – Ogólnopolski Internetowy Serwis Ekologiczny
GreenWorld – Serwis ekologiczny
Ekoinfo.pl – serwis informacyjny ochrony środowiska
Polskie zasoby Internetu: ochrona środowiska
Wyszukiwarka Informacji Środowiskowych – An Environmental Research Tool
Portal: Environmental Organization WebDirectory
Portal: Energie Odnawialne
Gospodarka odpadami – Serwis branżowy
International Network for Environmental Compilance and Enforcement (INECE)

Pogoda
IMiGW
Weatheronline (UK)
Global Weather Services (UK)
Numeryczna Prognoza Pogody
Windfinder