Akredytacja

W roku 2009 laboratorium nasze uzyskało akredytację laboratorium badawczego
nr AB 1058 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji.